Gimnazjum Nr 3 W Wieluniu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Wieluniu

Patron Irena Sendlerowa

Adres Gimnazjum Nr 3 W Wieluniu

TRAUGUTTA 38
Miejscowość Wieluń
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Wieluniu

438431710
Strona
Regon 73099037400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Wieluniu mieści się w miejscowości Wieluń pod adresem TRAUGUTTA 38. Numer tel. do gimnazjum to 438431710. Numer faksu: 438431710. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gim3wielun.edupage.org. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73099037400000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 196, z czego 87 to gimnazjalistki, a 109 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,43. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (137 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wieluń: 16
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.63-0.44-0.98
2006-0.040.091.35
20070.960.792.97
20081.880.483.18
20091.822.433.18
20103.570.892.09
2011-3.141.980.99
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.561.711.93
20062.121.943.48
20070.780.722.54
20080.871.642.84
20094.52.514.07
20102.192.083.53
2011-0.111.831.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa