Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Patron im. bł. Maksymilana Binkiewicza

Adres Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Śląska 23
Miejscowość Wieluń
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

438435576
Strona
Regon 15000266900096
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mieści się w miejscowości Wieluń pod adresem Śląska 23. Nr tel. do szkoły to 438435576. Faks: 438435576. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimspsk.wielun.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 15000266900096. Jednostka rejestracyjna dla Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 111, z czego 59 stanowiły gimnazjalistki, a 52 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 21 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,1. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (137 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wieluń: 16
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.78-0.44-0.98
20060.890.091.35
20071.920.792.97
2008-3.220.483.18
20090.52.433.18
20101.730.892.09
2011-4.511.980.99
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.271.711.93
20061.731.943.48
2007-0.230.722.54
2008-4.311.642.84
20091.012.514.07
2010-1.782.083.53
2011-31.831.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa