Gimnazjum W Czarnożyłach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czarnożyłach

Adres Gimnazjum W Czarnożyłach

17A
Miejscowość Czarnożyły
Kod pocztowy 98-310
Gmina Czarnożyły
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czarnożyłach

438416930
Regon 73101469000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czarnożyłach znajduje się w miejscowości Czarnożyły pod adresem 17A. Numer tel. do szkoły to 438416930. Gimnazjum działa na terytorium gminy Czarnożyły, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 73101469000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 168, z czego 72 to uczennice, a 96 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,5. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (137 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czarnożyły: 2
  • w gminie Czarnożyły: 5
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.92-0.444.92
20061.560.091.56
2007-0.630.79-0.63
20080.570.480.57
2009-0.762.43-0.76
20101.630.891.63
20117.711.987.71
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.321.719.32
200631.943
20070.440.720.44
20081.171.641.17
20090.712.510.71
20105.12.085.1
20118.031.838.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa