Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej

Adres Gimnazjum Nr 2

os. Kard. St. Wyszyńskiego 30A
Miejscowość Wieluń
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

438431989
Strona
Regon 73099038000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Wieluń pod adresem os. Kard. St. Wyszyńskiego 30A. Telefon do gimnazjum to 438431989. Nr faksu: 438431989. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimna2wiel.republika.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73099038000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 167, z czego 90 stanowiły dziewczynki, a 77 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,18. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wieluń: 16
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.55-0.44-0.98
20061.790.091.35
20074.80.792.97
20088.380.483.18
20094.42.433.18
20100.820.892.09
20118.91.980.99
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.951.711.93
20065.661.943.48
20076.880.722.54
20089.491.642.84
20098.432.514.07
20109.222.083.53
20118.471.831.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa