Publiczne Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Mierzycach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Mierzycach

Patron Jan Kochanowski

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Mierzycach

149
Miejscowość Mierzyce
Kod pocztowy 98-324
Gmina Wierzchlas
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Mierzycach

438866778
Strona
Regon 73099614100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Mierzycach mieści się w miejscowości Mierzyce pod adresem 149. Numer tel. do gimnazjum to 438866778. Nr fax: 438866778. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Wierzchlas, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimmierzyce.yoyo.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73099614100000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 126, z czego 67 stanowiły uczennice, a 59 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,64. Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (137 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mierzyce: 3
  • w gminie Wierzchlas: 11
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.48-0.440.61
20067.470.091.98
20073.170.790.84
20086.630.482.87
20096.692.433.64
20100.740.891.28
20116.341.984.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.011.71-2.03
20062.211.941.11
20070.70.720.13
20086.631.643.39
20095.172.514.47
20107.312.086.07
20112.731.832.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa