Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Patron Janusz Korczak

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

SZKOLNA 2
Miejscowość Rudy
Kod pocztowy 47-430
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

324104820
Strona
Regon 24092017000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Rudy pod adresem SZKOLNA 2. Telefon do szkoły zawodowej to 324104820. Numer fax: 324103006. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ znajdziemy pod adresem www.mow-rudy.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 24092017000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 925 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (102,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa