Gimnazjum Specjalne Nr 52 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 52 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 52 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym

Piotra Ignuta 28
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-152
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 52 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym

713738888
Strona
Regon 93282339000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 52 Dla Uczniów Z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Piotra Ignuta 28. Numer telefonu do gimnazjum to 713738888. Faks: 713738888. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem http://www.zszk21wroc.edupage.org. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93282339000000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 17, z czego 11 to dziewczynki, a 6 stanowili chłopcy. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych jednostek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2002-4.072.42.4
2004-12.12-0.54-0.54
2005-22.747.077.07
2006-19.8666
2007-13.566.576.57
2008-19.024.94.9
2011-5.845.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2002-16.68-2.72-2.72
2004-18.09-6.16-6.16
2005-27.136.716.71
2006-25.397.137.13
2007-21.917.347.34
2008-15.936.526.52
2011-11.975.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum