Gimnazjum Specjalne Nr 59 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 59 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących

Patron Maria Grzegorzewska

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 59 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących

Dworska 8
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-144
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 59 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących

713536469
Strona
Regon 93251170400000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Specjalne Nr 59 Dla Uczniów Niesłyszących I Słabosłyszących mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Dworska 8. Telefon do gimnazjum to 713536469. Nr faksu: 713534877. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.oswdn.wroclaw.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93251170400000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 26, z czego 9 to gimnazjalistki, a 17 to gimnazjaliści. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych placówek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa