Gimnazjum Nr 22


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 22

Patron Lothar Herbst

Adres Gimnazjum Nr 22

Lubelska 95a
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-101
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 22

713568060
Regon 93204826400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 22 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Lubelska 95a. Numer tel. do gimnazjum to 713568060. Numer faksu: 713568060. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93204826400000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 79, z czego 26 to uczennice, a 53 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,45. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.197.077.07
20060.5466
2007-1.96.576.57
20081.294.94.9
20092.495.825.82
2010-2.676.026.02
2011-9.015.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.836.716.71
20063.67.137.13
2007-0.867.347.34
2008-1.056.526.52
20091.168.048.04
2010-2.837.947.94
2011-6.275.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum