Gimnazjum W Jaszkotlu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Jaszkotlu

Adres Gimnazjum W Jaszkotlu

27
Miejscowość Gądów
Kod pocztowy 55-080
Gmina Kąty Wrocławskie
Powiat wrocławski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Jaszkotlu

713906888
Strona
Regon 93204725300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Jaszkotlu mieści się w miejscowości Gądów pod adresem 27. Numer tel. do szkoły to 713906888. Fax: 713906888. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.jaszkotle.info. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 93204725300000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 252, z czego 114 stanowiły dziewczynki, a 138 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat wrocławski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 3436 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek gimnazjalnych (149,39 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gądów: 1
  • w gminie Kąty Wrocławskie: 9
  • powiat wrocławski: 60
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.770.71-0.08
20061.57-2.121.84
20074.33-0.263.22
20087.40.05-2.1
20093.4-0.181.19
20103.361.111.06
20112.63-0.681.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.280.452.98
20064.26-0.923.48
20075.36-0.082.52
20084.68-0.69-5.43
20096.110.833.49
20103.431.31.26
20113.06-0.051.76

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum