Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego Pn. "mały Szewczyk"


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego Pn. "Mały Szewczyk"

Adres Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego Pn. "Mały Szewczyk"

STRZESZOWSKA 7
Miejscowość Szewce
Kod pocztowy 55-114
Gmina Wisznia Mała
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zespół wychowania przedszkolnego
Uprawnienia niepubliczna
Regon 02071994500000
Organ prowadzący STOW. WCZESNEJ EDUKACJI DZIECI PN MAŁY SZEWCZYK

Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego Pn. "mały Szewczyk" mieści się w miejscowości Szewce pod adresem STRZESZOWSKA 7. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Wisznia Mała, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 02071994500000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego Pn. "mały Szewczyk" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1167 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (58,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Mapa