Publiczne Gimnazjum W Pęgowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Pęgowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Pęgowie

Główna 101
Miejscowość Pęgów
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Pęgowie

713107016
Regon 93205092400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Pęgowie znajduje się w miejscowości Pęgów pod adresem Główna 101. Numer telefonu do szkoły to 713107016. Numer faksu: 713107016. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93205092400000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 220, z czego 102 to uczennice, a 118 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,43. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (158,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pęgów: 3
  • w gminie Oborniki Śląskie: 9
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.79-2.631.64
20060.56-1.91-0.21
20079.56-2.453.92
20084.1-2.244.66
20093.650.752.44
201012.28-1.026.57
20117.43-1.283.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.08-0.72.93
20061.92-1.870.14
20078.67-1.893.85
20082.24-1.953.61
20090.11-1.730.1
20107.12-1.383.03
20114.03-0.232.36

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa