Publiczne Przedszkole W Pęgowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Pęgowie

Adres Publiczne Przedszkole W Pęgowie

Główna 99
Miejscowość Pęgów
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Pęgowie

713107194
Strona
Regon 93030525400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Pęgowie znajduje się w miejscowości Pęgów pod adresem Główna 99. Nr tel. do przedszkola to 713107194. Nr faksu: 713107194. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.ppegow.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 93030525400000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 78, z czego 36 to uczennice, a 42 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,75. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1167 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (58,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pęgów: 3
  • w gminie Oborniki Śląskie: 9
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa