Gimnazjum Nr 7


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 7

Patron Tradycji Herbu Wrocławia

Adres Gimnazjum Nr 7

Kolista 17
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-151
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 7

713738301
Strona
Regon 93204424300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 7 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kolista 17. Numer telefonu do gimnazjum to 713738301. Nr faksu: 713738301. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum7.wroclaw.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93204424300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 466, z czego 228 to dziewczynki, a 238 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,38. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.667.077.07
20067.8666
20076.256.576.57
20087.624.94.9
200910.255.825.82
20107.816.026.02
20115.125.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.286.716.71
20066.57.137.13
20075.527.347.34
20087.926.526.52
20098.668.048.04
20105.927.947.94
20115.985.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa