Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach

Patron Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach

Ogrodowa 2
Miejscowość Siemiatycze
Kod pocztowy 17-300
Gmina miasto Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach

856552379
Strona
Regon 00073455800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach mieści się w miejscowości Siemiatycze pod adresem Ogrodowa 2. Nr tel. do szkoły to 856552379. Numer faksu: 856552379. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Siemiatycze, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.republika.pl/sp1siemiatycze/. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073455800000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Księżnej Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej W Siemiatyczach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 466, z czego 195 to dziewczynki, a 271 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 39 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2560 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (142,22 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siemiatycze: 6
  • w gminie Siemiatycze: 6
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa