Publiczne Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 2

Adres Publiczne Przedszkole Nr 2

Polskiej Organizacji Wojskowej 14
Miejscowość Wieluń
Kod pocztowy 98-300
Gmina Wieluń
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 2

438438577
Strona
Regon 73101288500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Wieluń pod adresem Polskiej Organizacji Wojskowej 14. Numer telefonu do przedszkola to 438438577. Faks: 438438577. Przedszkole działa na obszarze gminy Wieluń, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem ww.pp2.wielun.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 73101288500000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 292, z czego 143 to dziewczynki, a 149 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10,5. Powiat wieluński ma zarejestrowane 27 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1902 uczniów w powiecie przypada 27 innych przedszkoli (70,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wieluń: 16
  • w gminie Wieluń: 23
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa