Publiczne Gimnazjum W Chotowej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Chotowej

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum W Chotowej

59
Miejscowość Chotowa
Kod pocztowy 39-217
Gmina Czarna
Powiat dębicki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Chotowej

146701868
Strona
Regon 69168649100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Chotowej znajduje się w miejscowości Chotowa pod adresem - 59. Nr tel. do gimnazjum to 146701868. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Czarna, powiat dębicki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem szkola.chotowa.com. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 69168649100000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 28, z czego 13 stanowiły uczennice, a 15 to chłopcy. Powiat dębicki ma zarejestrowane 51 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4566 uczniów w powiecie przypada 51 innych gimnazjów (89,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Mapa