Przedszkole Nr 78


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 78

Adres Przedszkole Nr 78

Jana Samsonowicza 9
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-485
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 78

815244041
Regon 43103090600013
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 78 znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Jana Samsonowicza 9. Numer telefonu do przedszkola to 815244041. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43103090600013.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 175, z czego 95 to dziewczynki, a 80 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 14. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa