Przedszkole Nr 66


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 66

Adres Przedszkole Nr 66

Samsonowicza 33a
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-485
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 66

817446313
Regon 43103081700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 66 znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Samsonowicza 33a. Numer tel. do przedszkola to 817446313. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 43103081700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 164, z czego 86 stanowiły uczennice, a 78 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 15. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa