Gimanazjum Nr 9 Im.cc.mjra Hieronima Dekutowskiego Ps. "zapora" W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimanazjum Nr 9 Im.cc.mjra Hieronima Dekutowskiego Ps. "Zapora" W Lublinie

Patron cc.mjr Hieronim Dekutowski ps. "Zapora"

Adres Gimanazjum Nr 9 Im.cc.mjra Hieronima Dekutowskiego Ps. "Zapora" W Lublinie

Lipowa 25
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-020
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimanazjum Nr 9 Im.cc.mjra Hieronima Dekutowskiego Ps. "Zapora" W Lublinie

815340154
Strona
Regon 43103029500018
Organ prowadzący Gmina

Gimanazjum Nr 9 Im.cc.mjra Hieronima Dekutowskiego Ps. "zapora" W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Lipowa 25. Numer telefonu do gimnazjum to 815340154. Fax: 815340154. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum9.lublin.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 43103029500018.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 539, z czego 288 to uczennice, a 251 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,27. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych gimnazjów (209,1 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa