Przedszkole Niepubliczne"martynka Bis"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne"Martynka Bis"

Adres Przedszkole Niepubliczne"Martynka Bis"

Bpa Fulmana 7
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-492
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne"Martynka Bis"

817456688
Regon 43266818900028
Organ prowadzący A

Przedszkole Niepubliczne"martynka Bis" znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Bpa Fulmana 7. Numer telefonu do przedszkola to 817456688. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.martynka.lublin.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43266818900028. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Niepubliczne"martynka Bis" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Mapa