Gimnazjum Nr 34


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 34

Adres Gimnazjum Nr 34

Zemska 16e
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-438
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 34

717884433
Strona
Regon 93204577400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 34 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Zemska 16e. Nr tel. do gimnazjum to 717884433. Nr faksu: 717884433. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gim34.wroclaw.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 93204577400000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 386, z czego 190 stanowiły uczennice, a 196 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 34 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,67. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych placówek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.447.077.07
20066.5666
20075.196.576.57
20086.074.94.9
20094.565.825.82
20106.466.026.02
20112.165.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.36.716.71
20067.897.137.13
20075.457.347.34
20089.126.526.52
20096.688.048.04
20105.267.947.94
20112.445.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum