Szkoła Podstawowa Nr 95


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 95

Patron Jarosław Iwaszkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 95

Starogajowa 66-68
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-047
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 95

713542995
Strona
Regon 00069325600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 95 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Starogajowa 66-68. Telefon do szkoły podstawowej to 713542995. Fax: 713580025. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.szkola95.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069325600000.

Szkoła Podstawowa Nr 95 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 311, z czego 160 stanowiły dziewczynki, a 151 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 19 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,16. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

szkoła podstawowa