Szkoła Podstawowa Nr 22


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 22

Adres Szkoła Podstawowa Nr 22

Stabłowicka 143
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-062
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 22

713543647
Strona
Regon 00069334500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 22 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Stabłowicka 143. Telefon do szkoły podstawowej to 713543647. Fax: 713543647. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp22.edupage.org. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069334500000.

Szkoła Podstawowa Nr 22 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 154, z czego 68 to uczennice, a 86 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

szkoła podstawowa