Przedszkole Nr 62


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 62

Patron Stumilowy Las

Adres Przedszkole Nr 62

Stabłowicka 97
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-062
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 62

713543624
Strona
Regon 00020840400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 62 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Stabłowicka 97. Numer telefonu do przedszkola to 713543624. Numer fax: 713543624. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole62.wroclaw.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00020840400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 77, z czego 44 stanowiły dziewczynki, a 33 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa