Gimmnazjum Specjalne Nr 60 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących


Najważniejsze informacje - Gimmnazjum Specjalne Nr 60 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących

Adres Gimmnazjum Specjalne Nr 60 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących

Kamiennogórska 16
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-034
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimmnazjum Specjalne Nr 60 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących

713495631
Strona
Regon 93205447700000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimmnazjum Specjalne Nr 60 Dla Uczniów Niewidomych I Słabowidzących znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kamiennogórska 16. Numer tel. do gimnazjum to 713495631. Fax: 713495631. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.oswdn.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 93205447700000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 38, z czego 24 to gimnazjalistki, a 14 to gimnazjaliści. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych gimnazjów (182,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-5.391.451.45
2008-1.034.94.9
2009-19.185.825.82
2010-8.626.026.02
2011-11.35.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2003-9.750.510.51
2008-9.086.526.52
2009-15.538.048.04
2010-13.627.947.94
2011-2.655.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa