Gimnazjum Nr 2 Im. 2 Pułku Piechoty Legionów W Sandomierzu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Im. 2 Pułku Piechoty Legionów W Sandomierzu

Patron im. 2 Pułku Piechoty Legionów

Adres Gimnazjum Nr 2 Im. 2 Pułku Piechoty Legionów W Sandomierzu

Flisaków 30
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Im. 2 Pułku Piechoty Legionów W Sandomierzu

158322226
Regon 29242585900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Im. 2 Pułku Piechoty Legionów W Sandomierzu mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Flisaków 30. Numer tel. do gimnazjum to 158322226. Fax: 158322226. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim2.sandomierz.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29242585900000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 211, z czego 113 stanowiły gimnazjalistki, a 98 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 5,25. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2364 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (124,42 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.27-0.136.8
20064.01-0.917.43
20075.89-0.966.82
20084.56-2.276.07
20099.220.739.88
2010-0.45-0.435.64
20113.03-1.85.81
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.41-2.492.72
20064.94-1.367.97
20076.67-1.457.11
20089.23-1.1911.07
200911.13-0.5612.41
20103.11-0.638.29
20116.97-1.655.39

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa