Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia


Najważniejsze informacje - Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia

Adres Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia

K.K Baczyńskiego 18
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia

158344473
Regon 26038901900000
Organ prowadzący Fundacja Dla naszych dzieci

Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem K.K Baczyńskiego 18. Numer telefonu do przedszkola to 158344473. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.jasimalgosia.sandomierz.net. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26038901900000. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Językowe Jaś I Małgosia to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa