Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych


Najważniejsze informacje - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Adres Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

MARIACKA 1
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Uprawnienia publiczna

Telefon Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

158323739
Regon 29117005000010
Organ prowadzący Samorząd województwa

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem MARIACKA 1. Numer telefonu do placówki to 158323739. Numer fax: 158323739. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.nkjo.sandomierz.net. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 29117005000010.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 121, z czego 98 to słuchaczki, a 23 to kursanci. W placówce jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,64. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 205 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (6,03 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 6,2 (3186 wychowanków na 514 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa