Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Sandomierzu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Sandomierzu

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Sandomierzu

Portowa 28
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 29243116200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 5 W Sandomierzu znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Portowa 28. Przedszkole działa na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29243116200000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 91, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 54 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa