I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum

Adres I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum

Długosza 7
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum

158325245
Regon 29244231000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Długosza 7. Telefon do liceum to 158325245. Numer faksu: 158325245. Szkoła licealna działa na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem http://lo1.sandomierz.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 29244231000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów pobierających edukację w placówce to 531, z czego 325 to licealistki, a 206 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 20 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 12 liceów, a województwo świętokrzyskie - 188. Na 1521 uczniów w powiecie przypada 12 innych licealnych szkół średnich (126,75 na placówkę), a średnia w województwie to 114,16 (21463 wychowanków w wieku licealnym na 188 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 195 60,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 63,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 195 78,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 191 84,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,00 % 2 (z 13) 2 (z 13) 2 (z 18) 23 (z 188)
język niemiecki pisemny podstawowy 63,80 % 3 (z 9) 3 (z 9) 4 (z 12) 20 (z 111)
matematyka pisemny podstawowy 78,70 % 1 (z 13) 1 (z 13) 1 (z 18) 9 (z 187)
język angielski pisemny podstawowy 84,00 % 1 (z 13) 1 (z 13) 1 (z 18) 9 (z 188)

Mapa