Przedszkole Miejskie Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 3

Adres Przedszkole Miejskie Nr 3

WOJCIECHOWSKIEGO 9
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 3

632720437
Regon 31110399500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 3 znajduje się w miejscowości Koło pod adresem WOJCIECHOWSKIEGO 9. Nr tel. do przedszkola to 632720437. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 31110399500000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce to 95, z czego 45 to uczennice, a 50 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,6. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1305 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (59,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa