Gimnazjum W Babiaku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Babiaku

Patron Konstytucji 3 Maja

Adres Gimnazjum W Babiaku

Poznańska 22a
Miejscowość Babiak
Kod pocztowy 62-620
Gmina Babiak
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Babiaku

632711776
Regon 31108569400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Babiaku mieści się w miejscowości Babiak pod adresem Poznańska 22a. Numer tel. do szkoły to 632711776. Fax: 632711776. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Babiak, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 31108569400000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 134, z czego 61 stanowiły dziewczynki, a 73 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (136,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Babiak: 3
  • w gminie Babiak: 3
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.690.963.78
20065.160.7-0.45
20073.81.855.45
20083.610.992.37
20092.320.122.69
20102.45-0.290.52
2011-1.15-1.570.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.652.667.33
20068.161.662.94
200715.753.9513.88
200819.723.4912.79
200915.72.5313.94
20103.060.673.71
20116.851.2711.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa