Samorządowe Gimnazjum W Lutocinie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Gimnazjum W Lutocinie

Adres Samorządowe Gimnazjum W Lutocinie

Żeromskiego 2 B
Miejscowość Lutocin
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Gimnazjum W Lutocinie

236581006
Regon 13041921500000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Gimnazjum W Lutocinie mieści się w miejscowości Lutocin pod adresem Żeromskiego 2 B. Telefon do szkoły to 236581006. Fax: 236581006. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gimnazjumlutocin.cba.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 13041921500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 147, z czego 78 to dziewczynki, a 69 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1434 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (130,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lutocin: 3
  • w gminie Lutocin: 5
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.55-5.5-6.55
2006-6.13-4.05-6.13
2007-5.87-2.29-5.87
2008-5.93-4.32-5.93
2009-2.4-4.61-2.4
2010-5.02-3.82-5.02
2011-8.85-3.65-8.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.08-3.61-1.08
2006-5.78-2.23-5.78
2007-6.24-2.18-6.24
2008-1.73-2.71-1.73
2009-5.33-3.47-5.33
2010-2.77-1.58-2.77
2011-3.37-0.18-3.37

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa