Filia Chrapoń


Najważniejsze informacje - Filia Chrapoń

Adres Filia Chrapoń

11
Miejscowość Chrapoń
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia Chrapoń

236581104
Regon 00115911600000
Organ prowadzący Gmina

Filia Chrapoń znajduje się w miejscowości Chrapoń pod adresem 11. Nr tel. do szkoły podstawowej to 236581104. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115911600000.

Filia Chrapoń naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 14, z czego 5 stanowiły uczennice, a 9 stanowili chłopcy. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa