Samorządowa Szkoła Podstawowa W Przeradzu Małym


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa W Przeradzu Małym

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa W Przeradzu Małym

9
Miejscowość Przeradz Mały
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00115913900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Przeradzu Małym mieści się w miejscowości Przeradz Mały pod adresem 9. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115913900000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Przeradzu Małym naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 72, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 31 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 13. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Przeradz Mały: 1
  • w gminie Lutocin: 5
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa