Samomąrządowa Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Samomąrządowa Szkoła Podstawowa

Adres Samomąrządowa Szkoła Podstawowa

SZKOLNA 14
Miejscowość Lutocin
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samomąrządowa Szkoła Podstawowa

236581009
Regon 00054186500000
Organ prowadzący Gmina

Samomąrządowa Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Lutocin pod adresem SZKOLNA 14. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 236581009. Faks: 236501009. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00054186500000.

Samomąrządowa Szkoła Podstawowa edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 185, z czego 83 stanowiły uczennice, a 102 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 5,67. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lutocin: 3
  • w gminie Lutocin: 5
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa