Niepubliczna Poradania Psychologiczno-pedagogiczna "sowa"


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna "Sowa"

Patron 0

Adres Niepubliczna Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna "Sowa"

Fabryczna 1
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna "Sowa"

227619080
Regon 01324566800000
Organ prowadzący "ESCULAP" Sp. z o.o

Niepubliczna Poradania Psychologiczno-pedagogiczna "sowa" znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Fabryczna 1. Numer telefonu do placówki to 227619080. Numer faksu: 227619278. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 01324566800000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Poradania Psychologiczno-pedagogiczna "sowa" to powiat ziemski.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 66 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 31 uczniów w powiecie przypada 66 innych placówek edukacyjnych (0,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa