Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron im. Jana Pawła II

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Krakowska 25
Miejscowość Żarnowiec
Kod pocztowy 42-439
Gmina Żarnowiec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

326449080
Regon 24045482100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Żarnowiec pod adresem Krakowska 25. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 326449080. Nr faksu: 326473400. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Żarnowiec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsrzarnowiec.com.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 24045482100000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 299 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (33,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa