Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Szczekocinach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Szczekocinach

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Szczekocinach

SPACEROWA 12
Miejscowość Szczekociny
Kod pocztowy 42-445
Gmina Szczekociny
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Szczekocinach

343557476
Regon 00065412100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół W Szczekocinach mieści się w miejscowości Szczekociny pod adresem SPACEROWA 12. Nr tel. do szkoły to 343557476. Nr fax: 343557476. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Szczekociny, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zs-szczekociny.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00065412100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce była równa 50, z czego 3 to słuchaczki, a 47 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 299 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (33,22 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa