Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach

31
Miejscowość Grzegorzowice Wielkie
Kod pocztowy 32-095
Gmina Iwanowice
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach

123881711
Regon 12008648300001
Organ prowadzący Stanisław Szymski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach mieści się w miejscowości Grzegorzowice Wielkie pod adresem 31. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 123881711. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Iwanowice, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 12008648300001. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grzegorzowicach to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat krakowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 517 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (86,17 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa