Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

Krakowska 23
Miejscowość Żarnowiec
Kod pocztowy 42-439
Gmina Żarnowiec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

326473410
Regon 27655906400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Żarnowiec pod adresem Krakowska 23. Telefon do gimnazjum to 326473410. Nr faksu: 326473410. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Żarnowiec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimzarnowiec.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27655906400000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 153, z czego 86 to gimnazjalistki, a 67 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,71. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (152,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Żarnowiec: 3
  • w gminie Żarnowiec: 4
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.08-1.77-2.08
2006-1.130.74-1.13
20070-1.070
2008-2.05-0.6-2.05
20091.16-0.791.16
20102.410.942.41
20110.82-1.820.82
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.63-2.3-2.63
20060.69-0.870.69
2007-0.96-2.2-0.96
2008-3.62-1.95-3.62
2009-0.2-3.04-0.2
20102.6-0.532.6
2011-2.15-1.81-2.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa