Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron JAN PAWEŁ II

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

44A
Miejscowość Smroków
Kod pocztowy 32-090
Gmina Słomniki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

123880500
Regon 35671805500000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Smroków pod adresem 44A. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 123880500. Numer faksu: 123880500. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Słomniki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs-smrokow.iap.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 35671805500000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 37, z czego 9 to słuchaczki, a 28 to słuchacze. Powiat krakowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 517 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (86,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa