Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Skalska 18
Miejscowość Wolbrom
Kod pocztowy 32-340
Gmina Wolbrom
Powiat olkuski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

326441055
Regon 27214139100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Wolbrom pod adresem Skalska 18. Numer tel. do szkoły to 326441055. Nr fax: 326441055. ZSZ mieści się na terenie gminy Wolbrom, powiat olkuski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zswolbrom.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 27214139100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 101, z czego 35 stanowiły słuchaczki, a 66 stanowili kursanci. Powiat olkuski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 442 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (88,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa