Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Patron im. Jana Pawła II

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Krakowska 25
Miejscowość Żarnowiec
Kod pocztowy 42-439
Gmina Żarnowiec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

326449080
Regon 27788126000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Żarnowiec pod adresem Krakowska 25. Numer tel. do szkoły to 326449080. Numer faksu: 326473400. Technikum mieści się na terenie gminy Żarnowiec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsrzarnowiec.com.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 27788126000000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 37, z czego 7 stanowiły uczennice, a 30 to słuchacze. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (154,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa