Zasadnicz Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicz Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicz Szkoła Zawodowa

Zamkowa 7
Miejscowość Pilica
Kod pocztowy 42-436
Gmina Pilica
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicz Szkoła Zawodowa

326735192
Regon 24287224400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicz Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Pilica pod adresem Zamkowa 7. Numer tel. do szkoły zawodowej to 326735192. Numer faksu: 326735192. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Pilica, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zspilica. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 24287224400000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 299 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (33,22 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa