Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Patron nie dotyczy

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

UIłańska 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

242628738
Regon 61001946700173
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem UIłańska 1. Numer tel. do szkoły zawodowej to 242628738. Numer faksu: 242642277. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy ZSZ można znaleźć pod adresem www.zdz-plock.com.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 61001946700173. Instytucja rejestrująca] dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (146,88 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa