Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku


Najważniejsze informacje - Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Patron nie dotyczy

Adres Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Ułańska 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

242642277
Regon 61001946700094
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowegow Płocku

Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Ułańska 1. Numer tel. do szkoły to 242642277. Numer fax: 242642277. Studium policealne działa na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły policealnej można odwiedzić pod adresem www.zdz-plock.com.pl. Szkoła policealna figuruje w rejestrze pod numerem 61001946700094. Instytucja rejestracyjna dla Studium Kosmetyczne Dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowego W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 32 szkoły policealne, a województwo mazowieckie - 352. Na 470 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół policealnych (14,69 na placówkę), a średnia w województwie to 17,75 (6247 uczniów na 352 placówek).

Mapa