Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Kilińskiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

243647850
Regon 61140208500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kilińskiego 4. Nr tel. do szkoły zawodowej to 243647850. Faks: 243647851. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 61140208500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 43, z czego 31 stanowiły kursantki, a 12 to słuchacze. Powiat płock ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (146,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa