Punkt Przedszkolny Zok "profesor"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Zok "Profesor"

Adres Punkt Przedszkolny Zok "Profesor"

al. Kilińskiego 12
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 14630487600000
Organ prowadzący Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR"

Punkt Przedszkolny Zok "profesor" mieści się w miejscowości Płock pod adresem al. Kilińskiego 12. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 14630487600000. Jednostka rejestracyjna dla Punkt Przedszkolny Zok "profesor" to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa

przedszkole